प.प.श्रीस्वामीमहाराजांचे  संन्यासी शिष्य

प.प.श्रीस्वामीमहाराजांचे  ब्रह्मचारी  शिष्य

प.प.श्रीस्वामीमहाराजांचे गृहस्थ  शिष्य

प.प.श्रीनृसिंहसरस्वती दीक्षित स्वामी महाराज
प.प.श्रीयोगानंद सरस्वती (गांडाबुवा) स्वामी महाराज
श्रीमज्जगद्गुरु श्रीनृसिंहभारती शंकराचार्य श्रीकरवीर-संकेश्वर पीठ
श्रीसीताराम महाराज टेम्बे
श्री. नरहरि दिवाण (वठार)
श्री योगिराज गुळवणामहाराज
श्री रंगावधूत महाराज
श्री नानामहाराज तराणेकर